“SMANJENJE EKSPLOATACIJE NA RADNOM MJESTU I JAČANJE ZAŠTITE PRAVA RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” poziva vas na inicijalni sastanak i prezentaciju projekta:

“SMANJENJE EKSPLOATACIJE NA RADNOM MJESTU I JAČANJE ZAŠTITE PRAVA RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”

koga podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales).

Dnevni red i promotivni materijal možete preuzeti ovdje: [Download not found]

Cilj projekta je da se ojačaju prava radnika, sa posebnm naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti, na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, te da dugoročno stvori uslove za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženije BiH populacije.

Namjera je da se projektnim aktivnostima:

· Građani upoznaju sa mehanizmima zaštite prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kao i da se sindikati značajnije uključe u zagovaranje dosljedne primjene zakonskih propisa u skladu sa svojim nadležnostima;
· Izvrši detaljna analiza pravnog okvira i dosadašnje administrativno-sudske prakse u zaštiti radnih prava, naročito dosadašnji slučajevi povrede prava žena u radnom odnosu koje rade u trgovini i uslužnim djelatnostima;
· Utvrdi kompatibilnost novopredloženih zakona o radu sa EU pravnim okvirom, preduzetim obavezama i međunarodnim pravnim normama, te da se daju konkretni prijedlozi za izradu javnih politika u oblasti radnog prava;
· Promoviše zaštita prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kroz alternativno riješavanje radnih sporova i sudsku zaštitu prava.

Inicijalnim sastankom i prezentacijom projekta želimo da mobilišemo širok krug učesnika u aktivnu debatu o ključnim problemima u ovoj izuzetno važnoj pravnoj oblasti gdje se pojavljuje obaveza nesmetane egzistencije osnovnih ljudskih prava, zaštićenih pravnim aktima međunarodnog karaktera, te Ustavom i zakonodavstvom na različitim nivoima države, i to u trenutku kada postoji značajan društveni diskurs oko novopredloženih zakona i njihovih stvarnih konsekvenci na prava koja proističu iz radnog odnosa, same ekonomske reforme i proces evropskih integracija BiH.

Ljubazno vas molimo da prihvatite poziv za učešće na ovom sastanku i time doprinesete podizanju svijesti svih nas o iznimnom značaju ove teme za društvo u cjelini, te da bismo zajedno odredili goruća pitanja u oblasti radnih prava i definisali najbolje načine za efikasno i svrsishodno ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenika.

Sastanak i prezentacija će se održati u četvrtak, 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova u Media centru, Sarajevo, Kolodvorska 3.

Molimo vas da vaše učešće prijavite na mail adrese: emirp@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org
ili na telefon/fax: +387 33 789 105 do 16.00 časova u srijedu, 11. novembra 2015. godine.