Izvršavanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

U savremenim evropskim ustavnopravnim sistemima Ustavni sud zauzima posebno mjesto, budući da brani osnovne principe i načela ustavnopravnih sistema. Ustavni sud BiH je institucija za zaštitu ustavnopravnog poretka, a koji uključuje funkcioniranje BiH, kao demokratske i pravne države, države koja ima obavezu da štiti individualna i kolektivna ljudska prava i slobode. S tim u vezi, odluke Ustavnog suda BiH su veoma bitne, te u skladu sa odredbom člana VI/5. Ustava BiH, odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće, a opstrukcija njihovog izvršenja predstavlja krivično djelo. Kada se kaže konačne, to znači da se ne mogu osporavati, s obzirom na to da ne postoji pravni lijek protiv njih pred višom domaćom instancom. Time ove odluke formalno dobijaju pravnosnažnost

Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ kroz svoje aktivnosti nastoji da inicira promjene u našem društvu, a posebno da kroz sudske postupke dođe do rješenja za ključne probleme u borbi protiv diskriminacije, te poboljša razumijevanje i implementaciju Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Uz podršku i saradnju sa Fondom otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, udruženje  „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ od 2009. godine provodi aktivnosti sa ciljem borbe protiv svih oblika diskriminacije u bh. društvu kroz strateško parničenje.

Primjer prakse Vaših prava BiH u vezi sa odlukom Ustavnog Suda BiH broj U 9/12, od 30. januara 2013. godine možete preuzeti ovdje: Izvršavanje odluka Ustavnog suda BiH (1578 downloads)

Odluku možete preuzeti sa:  http://www.ccbh.ba/bos/odluke/