Savjet Europe u suradnji sa OSCE ODIHR organizirao je dvodnevnu regionalnu radionicu o slučajevima Trgovine ljudima u Južnoj Europi.