Pravna pomoć za RVI Enesa Delalića

Mostarac Enes Delalić (57), koji je među svojim sugrađanima znan kao istinski patriota i neustrašivi borac, a zbog svog svjedočenja u Haškom tribunalu, suočio se sa problemom kada mu je trajna invalidnost od 70 posto svedena na skoro ništa. Vaša prava BiH su besplatno sastavila tužbu i omogućila g. Delaliću da zaštiti svoja prava, jer nema novca da plati advokata. Više o ovom slučaju pročitajte na: Oduzeli invalidnost Enesu Delaliću