Univerzalni dan djeteta je 20. novembar 2013. godine.

Univerzalni dan djeteta je 20. novembar 2013. godine. Prvobitno proglašen od strane Generalne skupštine UN-a 1954. godine, datum je određen da ohrabri sve zemlje da odrede dan kada će promovisati zajedničku razmjenu i razumjevanje među djecom, ali i pokrenuti aktivnosti koje će unaprijediti zaštitu djece. Dan se obilježava svake godine i izabran je da slavi djetinjstvo.

20. novembar je takođe dan kada je Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta 1959. godine. Konvencija je potpisana na isti dan 1989 godine i ratifikovana od strane 191 države.

Univerzalnomdanu djeteta prethodi Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom koji se obilježava 19. novembra.

Pravna definicija djeteta se, općenito, odnosi na maloljetnika, tj. osobu mlađu od zakonski određene dobi za sticanje punoljetnosti. “Dijete” može takođe opisivati odnos osobe, sina ili kćerke bili koje starosti,  sa roditeljima.