Obilježavanje Evropskog dana civilne pravde u BiH

Dana, 31.10.2013.godine, pravnik Udruženja „Vaša prava BiH“ kancelarija Mostar je prisustvovao  obilježavanju  Evropskog dana civilne pravde  u BiH, koji je održan  u Mostaru u zgradi Kantonalnog suda u Mostaru, u surganizaciji  Visokog  sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Kantonalnog i Općinskog suda u Mostaru.  Ovogodišnji dan civilne pravde posvećen je mirnim  načinima rješavanja sporova- medijaciji i sudskoj nagodbi i upoznavanju javnosti sa aktivnostima VSTV BiH kroz Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa.

Pravnik  navedene kancelarije je također, pored ove manifestacije aktivno učestvovao i okruglom stolu koji je održan u Kantonalnom sudu u Mostaru na temu „ Sudska nagodba kao način smanjenja broja neriješenih predmeta u sudovima“  kojem su prisustvovali i predstavnici  kompanija koje imaju potraživanja prema velikom broju stranaka, advokati, sudije  a koje se javljaju kao tužioci ili tražioci izvršenja te predstavnici Kantonlane vlade.