Memorandum o saradnji Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženja “Vaša prava BiH”

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženje “Vaša prava BiH”  su zaključili Memorandum o saradnji, na osnovu kojeg će se pružati usluge stručne pravne pomoći u aktivnostima strateškog parničenja, odnosno besplatnog pravnog savjetovanja i zastupanja radnika i članova korisnika usluga u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti kroz zajedničku realizaciju aktivnosti koje se ogledaju u pripremi i realizaciji strateškog parničenja u vezi slučajeva kršenja prava na sindikalno organizovanje ili predmeta u vezi kršenja individualnih ili kolektivnih prava radnika, kao i aktivnosti pravnog savjetovanja i zastupanja radnika sektora trgovine i uslužnih djelatnosti u periodu 01.10.2013. do 10.12.2013. godine kroz rad glavne i terenskih kancelarija VPBiH.

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženje “Vaša prava BiH” će pravno savjetovanje putem javnih tribina održati u periodu 01.10.2013. do 01.12.2013. godine u nekoliko gradova u BiH (Banja Luka, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Zenica, Tuzla); o rasporedima, mjestu i vremenu ovih tribina, više infomacija će biti dostavljeno naknadno.