JAVNE TRIBINE I PRAVNO SAVJETOVANJE RADNICIMA U SEKTORU TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI

Poslodavac vam ne isplacuje platu? Nemate ugovor o radu? Maltretira vas nadredjeni? Nisu vam uplaceni doprinosi i ne mozete koristiti zdravstveno osigurnanje? Ne znate kome da se obratite da rijesite vas problem? Nemate novaca da unajmite advokata?

POZIV ZA UČEŠĆE
JAVNE TRIBINE I PRAVNO SAVJETOVANJE
PROGRAM BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
RADNICIMA U SEKTORU TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) i nevladina organizacija Vaša prava BiH pozivaju radnike/ice koji rade u sektoru trgovine ili uslužnih djelatnosti a kojima se u bilo kojem obliku zabranjuje ili onemogućava da se sindikalno organizuju, (tj.  da osnuju sindikat ili da se udruže u sindikat ili sindikalnu podružnicu), kao i one radnike koji su suočeni sa bilo kojim oblikom kršenja njihovih individualnih ili kolektivnih prava iz oblasti radnih odnosa da učestvuju na javnim tribinama na kojima će biti predstavljene metode zaštite radničkih prava, procesi sindikalnog organizovanja, kao i Program besplatne pravne pomoći.
Istovremeno, javne tribine uključuju sesiju pravnog savjetovanja na kojoj ćete moći direktno da pitate pravnog stručnjaka za savjet u vezi problema koji vi imate.
Tribine će se održati u sljedećim gradovima i terminima:

•    Sarajevo,     17.10. u 17h (velika sala SSSBiH, Dom sindikata, Obala kulina bana 1)
•    Tuzla,           6.11. u 15h (sala hotela Tuzla, adresa: Ul. ZAVNOBiH-a 13)
•    Mostar,         8.11. u 15h (sala hotela Bristol, Mostarskog bataljona bb).
•    Prijedor,       13.11. u 15h (sala hotela Prijedor, Srpskih Velikana 14)
•    Banja Luka,  14.11. u 15h (sala hotela Talija, Srpska 9)
•    Zenica,        15.11. u 15h (sala hotela Dubrovnik, Školska 10)

Vaša pitanja i prijave uputite na broj telefona 033 443 754 ili pišite nam na email: stbih.org@gmail.com.

Svi učensnici dobiti će besplatnu kopiju Priručnika za sindikalno organizovanje.

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) je neprofitna i nestranačka organizacija koja predstavlja i zastupa radnike u najdinamičnijem i najprogresivnijem sektoru, te okuplja više od 10.000 individualnih članova u cilju zaštite individualnih i kolektivnih prava radnika.
Udruženje Vaša prava BiH je vodeća nevladina i neprofitna organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć i zastupa interese svojim korisnicima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine kroz 9 kancelarija u svim pitanjima građanskog prava i ljudskih sloboda. Zalaže se za slobodu i ljudsko dostojanstvo već 15 godina.
Sindikalno udruživanje je glavni i najefikasniji oblik zaštite prava i interesa radnika. Strah i pasivnost neće riješiti vaše egzistencijalne probleme. Jedino udruženi možemo da se izborimo za ravnopravan položaj u društvu!
Pravno savjetovanje i zagovaranje realizuje se kroz Projekat zagovaranja za zaštitu prava na sindikanlno organizovanje uz finansijsku podršku Norveške Ambasade u BiH.