Mreža pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN)

Nevladine organizacije  Vasa Prava BiH (BiH), Praxis (Srbija), Civil Rights Programme (Kosovo), Pravni centar (Crna Gora), Udruženje mladih pravnika (Makedonija) i Informativno-pravni centar (Hrvatska) su potpisali memorandum o osnivanju Mreže pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN), 13. marta 2012. godine u Sarajevu. Mreža će funcionisati kao nezavisna mreža NVO koje su posvećene zaštiti, promociji i unaprjeđenju ljudskih prava i socijalnoj uključenosti, prevenciji i smanjenju apartridije u zoni zapadnog Balkana i borbi protiv diskriminacije.