Ustavni Sud BiH utvrdio povredu prava na pravično suđenje

Udruženju Vaša prava BIH , kancelariji Banja Luka, 2009god., obratila se korisnica sa zahtjevom da joj se pravno pomogne , kako bi ostvarila pravo na otpremninu, iz razloga što joj je radni odnos kod poslodavca, INCEL d.d. Banja Luka, nezakonito prestao.

Korisnica je mislila na pravo koje je bilo propisano odredbom čl.152 Zakona o radu RS, a koje se moglo ostvariti podnošenjem zahtjeva Ministarstvu rada i boračko invalidskoj zaštiti RS, do 16.februara 2001god.

Razlog zbog kojeg se korisnica obratila pravnici kancelarije Banja Luka je rješenje Komisije za implementaciju čl.152 Zakona o radu kojim joj je njen zahtjev za otpremninu odbijen uz obrazloženje da je korisnici radni odnos prestao zbog njenog ne dolaska na posoa 3-5 radnih dana , pa je Komisija smtrala da joj je radni odnos prestao na zakonit način shodno tadašnjem zakonu koji je bio na snazi.

Međutim, Komisija prilikom donošenja rješenja nije cijenila  da je korisnici radni odnos prestao 1994god., znači u taku rata i ratnih dešavanja koje je imalo za posljedicu da je  radnicima u Republici Srpskoj ,  zbog njihove nacionalne pripadnosti bilo onemogućeno da pristupe poslu , odnosno da nesmetano obavljaju svoje radne dužnosti.

Cijeneći rješenje nezakonitim, korisnica je prema Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite RS , uputila žalbu radi poništenja rješenja koja je iz potpuno istog razloga odbijena.

Po dobijanju rješenja pravnica je savjetovala korisnicu da se tužbom obrati  Okružnom sudu u Banja Luci,  što je ista i učinila, ali bez plaćanja sudske takse od koje je po osnovu Zakona o sudskim taksama oslobođena, iz razloga što se radi o radnom sporu.

Međutim i Okružni sud u Banja Luci je zauzeo identičan stav pa je tužbu aplentice odbio. Vođena željom da dokaže da joj je radni odnos nezakonito prestao , korisnica se ponovo obratila pravnici, koja joj je savjetovala da se Vrhovnom sudu RS obrati sa zahtjevom za ukidanje presude Okružnog suda u Banja Luci, a takođe i apelacijom Ustavnom sudu BIH.

Nakon godinu dana, korisnica je obavjestila pravnicu da je Vrhovni sud RS , svojom presudom ukinuo presudu Okružnog suda Banja Luka, naloživši Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite RS da u ponovnom postupku  utvrdi da li je korisnici radni odnos nezakonito prestao , odnosno da utvrdi na koji način je korisnici radni odnos prestao.

Međutim, ministarstvo nije postupilo po presudi Vrhovnog suda RS i nije ispoštovalo zauzeti stav suda i smjernice u kom smislu treba provesti postupak, pa je po drugi put svojim rješenjem  odbilo zahtjev korisnice.

Po savjetu pravnice , po drugi put je podnijeta tužba Okružnom sudu u Banja Luci.

Uporedo sa vođenjem sudskog postupka, tekao je i postupka pred Ustavnim sudom BIH  , koji je dana 14.02.2013god., svojom Odlukom o dopustivosti i meritumu  utvrdio povredu  prava na pravično suđenje iz čl.II/3.(e) Ustava BIH i čl.6 Evropske konvancije za zaštitu ljudskih prava, naloživši Okružnom sudu u Banja Luci donošenje presude po tužbi korisnice,  a Vladi RS, isplatu dosuđenog iznosa od 3.300,00KM na ime nematerjalne štete , zbog ne donošenja odluke u razumnom roku u roku od 90 dana.

Nakon donošenja odluke , pravnici i korisnici predstoji još jedna pravna bitka , koja se zove naplata dosuđenog iznosa od Kancelarije pravnog predstavnika Vlade Republike Srpske , ukoliko isti u roku od 90 dana ne postupi po Odluci i korisnici na njen žiro račun ne uplati dosuđeni iznos.

Presudu možete preuzeti sa linka: USBiH presuda (1383 downloads)