Država se ne koristi raspoloživim mehanizmima da zaštiti prava radnika

Vaša prava BiH objavila analizu o pravima iz radnog odnosa u BiH

DRŽAVA SE NE KORISTI RASPOLOŽIVIM MEHANIZMIMA DA ZAŠTITI PRAVA RADNIKA

Zakon na državnom nivou bio bi dobar početak za reguliranje stanja u ovoj oblasti

Sarajevo, 1.juni, 2006 – Udruženje Vaša prava BiH objavilo je analizu stanja u oblasti prava iz radnog odnosa u BiH. Među osnovnim zaključcima iz analize navodi se činjenica da su važeći propisi u BiH u vezi sa pravima iz radnog odnosa u značajnom dijelu nejasni, nedorečeni i međusobno neusklađeni. Također, kao jedan od značajnih faktora navodi se da su konkretni postupci u vezi sa pravima iz radnog odnosa koje vode sudovi i organi uprave neefikasni, skupi i nesvrsishodni. Rezultati analize temelje se na hiljadama slučajeva sa kojima se Udruženje Vaša prava BiH svakodnevno susreće u svom radu u 16 kancelarija širom BiH. Preporuka Vaših prava BiH jeste kreiranje radne grupe koja bi uradila nacrt zakona na državnom nivou kojim bi na jedinstven način bila riješena pitanja iz oblasti radnih prava.

Kao argumentacija i objašnjenje da su zakoni iz ove oblasti nejasni, nedorečeni i međusobno neusklađeni, u analizi se navode situacije u kojima poslodavci, tumačeći zakon samovoljno i kako im odgovara, najviše poteškoća radnicima uzrokuju generalno uskraćivanjem prava, a posebno u oblasti zarađenih i neisplaćenih plata, u situacijama otkaza zbog ekonomskih, tehničkih ili finansijskih razloga, te prilikom (ne)isplaćivanja otpremnina. Analizirajući zakonsku regulativu, te slučajeve korisnika Vaših prava BiH, došlo se do zaključka da se korisnici najčešće obraćaju sa neriješenim statusom radnika “na čekanju“, te kada ih se upućuje na čekanje zbog prekida posla. Posebno je istaknut problem dokazane neefikasnosti i neažurnosti formiranih Komisija za implementaciju člana 143. Zakona o radu FBiH i člana 152. Zakona o radu RS.

Uzimajući u obzir sve navedeno pravni analitičar Vaših prava BiH, Ismet Velić istakao je: “Pored neophodne harmonizacije legislative iz oblasti radnih odnosa sa međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava, što trenutno nije slučaj, potrebno bi bilo formirati grupu sastavljenu od stručnjaka odgovarajućeg profila koja bi na nivou države ponudila nacrt zakona kojim bi se barem dale osnovne odredbe, definicije, prava i obaveze iz ove oblasti, tako da se na jedinstven način u BiH obezbijedi osnovna zaštite prava radnika“. “U ovom procesu, posebno važnu ulogu ima država, koja se mora koristiti raspoloživim mehanizmima da zaštiti prava radnika, no dio odgovornosti leži i na sindikatima, koji bi morali djelovati energičnije i aktivnije sa ciljem borbe za prava i interese zaposlenih“, na kraju je zaključio Velić.