Novi ugovor između Vaših prava BiH i Švedskog helsinškog komiteta

Podrška Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava Vašim pravima BiH

NOVI UGOVOR IZMEĐU VAŠIH PRAVA BIH I ŠVEDSKOG HELSINŠKOG KOMITETA

Nastavljena uspješna saradnja u okviru projekta podizanja svijesti o pravnoj pomoći koju pružaju Vaša prava BiH

Sarajevo, 6. juli 2006 – Zvanično je potpisan ugovor između Udruženja Vaša prava BiH i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava o nastavku projekta Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima i pravu na besplatnu pravnu pomoć. Ovim ugovorom osigurana su sredstva kojima će Vaša prava BiH do kraja 2006. godine finansirati svoje intenzivne informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o ljudskim pravima, te o besplatnoj pravnoj pomoći koju pružaju putem svojih 16 ureda u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu da je informacija nekad važnija od tražene pravne pomoći u procesu ostvarivanja ljudskih prava, Vaša prava BiH već godinama intenzivno provode razne oblike informativnih aktivnosti, kako bi tačna i pouzdana informacija došla do što većeg broja onih kojima je potrebna. U okviru programa koji finansira Švedski helsinški komitet za ljudska prava, Vaša prava BiH će i dalje održavati informativne sesije na preko 120 lokacija u zemlji, te štampati letke, brošure i ostali promotivni materijal kako bi najugroženiji u BiH znali šta mogu učiniti za sebe i šta Vaša prava BiH mogu učiniti za njih.

Informativne sesije su jedinstven oblik aktivnosti koju provode Vaša prava BiH. Riječ je o sesijama u najudaljenijim krajevima zemlje sa najrazličitijim kategorijama korisnika, kojima se na pojednostavljen način, te ponekad i uz prisustvo opštinskih zvaničnika ili drugih relevantnih gostiju pružaju informacije kako mogu ostvariti svoja prava u specifičnim slučajevima. U protekloj godini na ovakav način je pružena informacija za više od 10.000 korisnika putem skoro 1000 sesija.

Udruženje Vaša prava BiH je najveća nevladina organizacija koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Registrirano je na državnom nivou, a djeluje putem mreže od 16 kancelarija u kojima je stalno zaposleno oko 80 osoba. Trenutno Udruženje finansijski podržavaju UNHCR, Evropska unija, Kanadska agencija za međunarodni razvoj-CIDA, te ovim ugovorom i Švedski helsinški komitet za ljudska prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *