Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat Udruženja “Vaša prava BiH”: “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”.  U fokusu projekta je reforma pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, te unapređenje njegove nezavisnosti, efikasnosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava.

Projekat će pomoći da se osnaže veze između građana i institucija vlasti, te na taj način, korak po korak, poboljša rad samih institucija i pomogne stvaranju klime transparentnosti i otvorenosti.  Pomažući da se izgrade odgovorne i efikasne institucije, Vaša prava BiH, žele pokazati ljudima da su institucionalni dijalog i promjena mogući, i dati im više razloga da zahtijevaju političke promjene koje će dovesti do slobodnog, transparentnog, odgovornog i ravnopravnog društva.

Grant Ambasade Velike Britanije u BiH omogućit će neometano angažovanje Vaših prava BiH u stvaranju održivog sektora pravde u BiH, zasnovanog na principima vladavine zakona, institucionalne izgrađenosti i angažovanog  civilnog društva.

„Zahvalni smo Ambasadi  Velike Britanije na kontinuiranoj i velikodušnoj podršci, koja će nam omogućiti da nastavimo sa zalaganjem za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema pravne pomoći u BiH, izgradnju efikasnijeg i otvorenijeg sektora pravde,  a samim tim  i pomoći građanima BiH i njihovim institucijama u ispunjavanju preduslova za daljnje EU integracije”, rekao je Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja Vaša prava BiH.