180 hiljada KM podrška reintegraciji i povratku u BiH

Udruženje Vaša prava BiH dobilo novu donaciju od Evropske unije

180 HILJADA KM PODRŠKA REINTEGRACIJI I POVRATKU U BiH

Iznos od 92.071,34€ za besplatnu pravnu pomoć najugroženijoj populaciji u BiH

SARAJEVO, 27.oktobar/listopad, 2006Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovor sa Delegacijom Evropske komisije u BiH vrijedan 92.071,34€ (180.073,12KM). U narednih 12 mjeseci Vaša prava BiH će implementirati projekat “Podrška pomirenju i reintegraciji manjinskih povrataka u BiH kroz pružanje besplatne pravne pomoći”. Projekat će biti implementiran u svih 16 kancelarija Udruženja u BiH.

Cilj ovog projekta jeste doprinos održivom povratku i reintegraciji u društvo raseljenim licima u cijeloj BiH i povratnika koji pripadaju manjinama. Uz podršku Delegacije Evropske komisije BiH, Vaša prava BiH će pružati besplatnu pravnu pomoć i na taj način omogućiti ovoj populaciji fer i pravičan pristup pravdi. “Diskriminatorska praksa i druge poteškoće koje su na putu povratka bit će redovno praćeni o čemu će Vaša prava BiH redovno izvještavati kako donatore tako i sveukupnu javnost. Na takav način ćemo omogućiti puno poštivanje i uživanje ljudskih prava za sve građane u BiH bez obzira u kojem se dijelu zemlje nalazili. To je i naša misija i naša obaveza.”, izjavila je prilikom potpisivanja ugovora mr.Asja Rokša-Zubčević, izvršna direktorica Udruženja.

Na konkretan način pravnici/e Vaših prava BiH će za ove kategorije korisnika redovno pružati pravne savjete, pisati razne vrste podnesaka, te zastupati pred upravnim organima i sudovima. Pored pravnih redovno će se provoditi intenzivne informativne aktivnosti o podizanju svijesti o svim problemima povratka u BiH. Na taj način će se šira javnost senzibilizirati za problem povratka, a uz pomoć domaćeg zakonodavstva i međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava prevenirat će se diskriminatorska praksa u BiH.