Prava neuređena – zaštita neobezbijeđena

Povodom Dana ljudskih prava Vaša prava BiH objavila osvrt

PRAVA NEUREĐENA – ZAŠTITA NEOBEZBIJEĐENA

Povratnici, penzioneri, zaposlenici, civilne žrtve rata, te pripadnici manjina obespravljeni i diskriminisani

Sarajevo, 10.decembra 2006. – U povodu 10.decembra/prosinca, Dana ljudskih prava, Vaša prava BiH objavila su osvrt na stanje i poštivanje ljudskih prava. Pružajući besplatnu pravnu pomoć, zastupajući i štiteći korisnike poput izbjeglica, raseljenih osoba, povratnika, tražilaca azila, žrtava trgovine ljudima, ali i zaposlenih, nezaposlenih, penzionera, civilnih žrtava rata i socijalno ugroženog stanovništva Vaša prava BiH su u prilici da se na najdirektniji način upoznaju sa stanjem osnovnih ljudskih prava i njihovom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Generalna konstatacija, pri tome je da prava o kojima je riječ nisu na odgovarajući način uređena, a njihovo ostvarivanje i zaštita nije adekvatno obezbjeđena.

Ismet Velić, pravni savjetnik Udruženja ističe posebno oblasti prava na imovinu i dom, prava na rad, prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i prava povratnika i manjina kao posebno problematične oblasti. „Mnogi vlasnici različitih oblika imovine ili korisnici stanova još uvijek nisu realizirali svoja prava uglavnom zbog prepreka formalno-pravne prirode ili je u pitanju slabost u postupcima izvršavanja pravosnažnih sudskih i odluka organa uprave.“, istakao je Velić. „Postupci u vezi sa pravima iz radnog odnosa su nedopustivo neefikasni i nesvrsishodni“, dodao je Velić, „a poseban problem predstavlja neisplaćivanje zarađenih plata, naknada i otpremnina, te postojanje zastare novčanih potraživanja iz radnog odnosa, koja nastupa za tri godine od dana nastanka potraživanja.“

Iako je 2006. godina označena kao godina u kojoj će proces povratka biti okončan, situacija u kojoj povratnici žive, sa aspekta stanja ljudskih prava je, blago rečeno, vrlo loša. Život povratničkih porodica prati kršenje prava, te nedostatak elementarnih ekonomskih, kulturnih, obrazovnih i socijalnih uslova za život. Ovakvo stanje prouzrokuje i prate neusaglašeni sistemi u oblasti zdravstva, penzionih fondova, socijalne problematike, uz različite entitetske i kantonalne propise, što povratnike generalno dovodi u diskriminirajući položaj.

Glavni zaključci analize Udruženja Vaša prava BiH jesu da je domaće zakonodavstvo neusklađeno sa međunarodnim dokumentima i instrumentima zaštite prava, te da država i njeni organi i dalje ne čine dovoljno da bi se prava građana i njihova zaštita obezbijedila na odgovarajući način.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *