Bogato iskustvo pretočeno u pravnu praksu za studente

Vaša prava BiH dodijelila certifikate prvoj generaciji polaznika Pravne klinike za prava izbjeglica

BOGATO ISKUSTVO PRETOČENO U PRAVNU PRAKSU ZA STUDENTE

Studenti stekli i teoretsko i praktično znanje o primjeni međunarodnih i domaćih instrumenata zaštite ljudskih prava

Mostar, 20.12.2006. – U prostorijama Udruženja Vaša prava BiH u Mostaru danas su svečano dodjeljeni certifikati polaznicima pravne Klinike za pravo izbjeglica, koje su činili studenti pravnih fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i Sveučilišta u Mostaru. Kliniku su zajednički organizirali UNHCR – Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice i Vaša prava BiH. Ovo je bila prva generacija Klinike za izbjegličko pravo i uspješno ju je završilo deset (10) studenata.

Certifikate je studentima uručio Ahmet Salčin, menadžer regije Jug Udruženja Vaša prava BiH. Govoreći na svečanoj dodjeli g.Salčin je posebno istakao: „Vaša prava BiH su ovom aktivnošću pokazala još jednom da doprinose razvoju kapaciteta mladih koji će u budućnosti nositi pravni sistem i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Stičući znanje kroz Pravne klinike oni će spremnije dočekati kraj studija i shvatit će suštinu borbe za vladavinu prava na kojoj istrajavaju Vaša prava BiH!“.

Jedna od polaznica Klinike je i Ajla Milanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i naglašava da je ovo za nju „sjajno iskustvo i prilika da vidi kako pravo funkcionira u praksi, te kako zaista izgleda rad sa korisnicima na terenu!“ Kolegica sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Nina Dugandžić kaže: „Ovakva praksa približava kategorije tražitelja azila, izbjeglice i osobe pod privremenim prihvatom nama studentima, i pomaže nam da bolje razumijemo njihove probleme. Sigurna sam da će mi iskustvo stečeno na ovoj Klinici koristiti u budućnosti!“

Program je bio podijeljen u pet (5) dijelova u kojima se posebna pažnja posvećuje upoznavanju sa misijom VPBiH, međunarodnim, domaćim i evropskim pravnim okvirom koji regulira oblast izbjegličkog prava, te studijska posjeta prihvatnom centru Salakovac gdje su smještene izbjeglice, tražitelji azila i osobe pod privremenom zaštitom. Također, posebna pažnja bila je posvećena studijama hipotetičnih slučajeva čime su studenti bili u prilici stečeno znanje primijeniti, a na kraju su ga i testirali završnim testom.