Nastavak saradnje Udruženja Vaša prava BiH i Kanadske agencije za međunarodni razvoj

Vlada Kanade podržava rad Vaših prava BiH

Nastavak saradnje Udruženja Vaša prava BiH i Kanadske agencije za međunarodni razvoj

Udruženje Vaša prava BiH uz podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj – CIDA, od 01.03.2007. godine do 28.02.2008. godine, implementira projekat „Poboljšanje pristupa pravdi- podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“.

Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne besplatne pravne pomoći i informacija ugroženim ciljnim grupama radi prevazilaženja praznine nepostojanja državnih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći i osiguranje jednakosti, pravičnog pristupa pravdi i punu vladavinu prava.

Aktivnosti koje će uposlenici Udruženja Vaša prava BiH sprovoditi tokom implementacije projekta definisane su u tri segmenta:

1. Pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim osobama i poboljšanje pristupa pravdi u BiH;

2. Monitoring kršenja prava i diskriminatorskih praksi u pristupu pravdi i uklanjanje identifikovanih pravnih i upravnih prepreka;

3. Zagovaranje usvajanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH i drugih pravnih rješenja za potpuno usklađenje sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Tokom implementacije projekta posebna pažnja uposlenika Udruženja Vaša prava će biti posvećena promoviranju prava po osnovu jednakosti spolova.

Aktivnosti na promoviranju projekta, donatora i prateće medijske kampanje su kontinuirane obveze uposlenika Udruženja tokom implementacije projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *