Uspješno implementiran projekat „Podizanja svijesti javnosti“

Zahvaljujući sredstvima Švedskog helsinškog komiteta

Uspješno implementiran projekat „Podizanja svijesti javnosti“

Udruženje Vaša prava BiH je u martu uspješno završilo implementaciju projekta „Podizanje svijesti javnosti o pravnoj pomoći“ koji se, sredstvima Švedskog helsinškog komiteta (SHC), implementirao od 1. januara do 31. marta 2007. Radi se o nastavku projekta koji je započet u julu prošle godine.

Projekat je bio usmjeren na informativne aktivnosti Udruženja u cilju podizanja svijesti javnosti o pravu na besplatnu pravnu pomoć, pristupu pravima, relevantnim pravnim procedurama i poštivanju ljudskih prava. Posebna pažnja bila je posvećena izbjeglicama, raseljenim licima i korisnicima koji žive u ruralnim područjima, udaljenim od većih gradskih središta, gdje su informacije o pravima i obavezama teže dostupne.

Kako bi što veći broj korisnika dobio tačnu i pravovremenu informaciju, osoblje VPPBiH provelo je sveobuhvatnu informativnu kampanju širom zemlje a koja je prvenstveno podrazumijevala organiziranje informativnih sesija i radionica, aktivno prisustvo u štampanim i elektronskim medijima, plasiranje informacija u magazinu Vaša prava, drugim informativnim materijalima te na web stranici Udruženja. Organizirane su 183 informativne sesije i terenske radionice kojima je prisustvovalo preko 1.800 korisnika. Teme su se uglavnom odnosile na probleme s kojima se susreću korisnici u određenom području. Zabilježeno je sudjelovanje u 125 radio i TV emisija, te 15 pojavljivanja u štampanim medijima.

Ovakvim sveobuhvatnim djelovanje širom BiH, VPBiH dala su svoj doprinos održivom povratku i razvoju lokalnih zajednica, a velikom broju korisnika omogućila da na vrijeme saznaju važne informacije o pitanjima iz različitih oblasti prava. Nakon što su dobili osnovne informacije, većina korisnika obratila se u VPBiH tražeći i pravnu pomoć u ostvarivanju svojih prava.