VPBiH na Međuopštinskoj konferenciji o socijalnoj isključenosti/uključenosti Roma u Bosni i Hercegovini

Doboj 5. april 2007. – UG ToPeeR i OSCE su povodom Međunarodnog dana Roma, u Doboju 05.04.2007 godine, organizovali Međuopštinsku konferenciju o socijalnoj isključeni/uključenosti Roma u BiH.  Na konferenciji je u ime Udruženja „Vaša prava BIH“ učestvovala Sabina Hamidović, glavni pravnik regije Sjever.

Glavni ciljevi konferencije su bili predstavljanje trenutnog stanja o pitanjima socijalne isključenosti nacionalne/ih manjina. Osim ovoga, istaknuto je i promovisanje aktivnosti na rješavanju problema socijalne isključenosti i razumijevanja neophodnosti aktivnosti na socijalnoj uključenosti nacionalnih manjina, posebno Roma.

Poseban naglasak imalo je i utvrđivanje preporuka konkretnih mjera za rješavanje ovog problema  u različitim sektorima lokalne uprave – prvenstveno, a potom i u različitim sektorima na nivou entiteta i BiH.

Udruženje „Vaša prava BiH“ je predstavilo glavne ciljeve i misiju Udruženja, te program besplatne pravne i informativne pomoći. Konferenciji je prisustvovalo oko 50 predstavnika vladinog i nevladinog sektora.