Sastanak sa članovima COWEB (Radna Grupa za region Zapadnog Balkana )

 U Sarajevu je 27. Septembra 2012.godine u zgradi Delegacije Evropske komisije upriličen razgovor predstvanika nevladinog sektora i organizacija civilnog drustva iz BiH sa članovima COWEB (Radna Grupa za region Zapadnog Balkana koju čine delegirani predstavnici zemalja članica pri Evropskoj Uniji).

U sklopu posjete COWEB Bosni i Hercegovini, a u kontekstu kontinuirane podrške Evropske Unije na putu priključenja BiH u EU i njenoj EU perspektivi, članovi COWEB su se tokom svoje posjete sreli sa predstavnicima vlasti, a pored toga su pokazali želju da se sretnu i sa predstavnicima organizacija civilnog društva kako bi razgovarali i razmijenili iskustva

, stavove i razmišljanja o ključnim izazovima u pojedinim oblastima društvenog života koja se tiću evropskih integracija.

 Na ovom sastanku sa predstavnicima  COWEB, svoje stavove i razmišljanja, po oblastima, prezentirali su  sljedeći predstvanici NVO:

Nezavisnost medija – Saša Delić, Al Jazeera Balkans, Urednik Vijesti,

Borba protiv korupcije – Srđan Blagovčanin,  Transparency International BiH,

Obrazovanje – Emir Prcanović, Udruženje “Vaša Prava BiH”, Izvršni direktor,

Zapošljavanje – Erol Mujanović, Ekspert za pitanje tržišta rada,

Uticaj civilnog društva – Zoran Puljić, NVO Fondacija “Mozaik”, Direktor.

 Bila je ovo prilika da se predstvanici Radne Grupe za region Zapadnog Balkana u neposrednoj komunikaciji upoznaju sa stanjem u pojedinim oblastima društvenog života, problemima i izazovima koji su identifikovani, te stavovima i kontruktivnim prijedlozima na koji način prevazići navedne probleme. Zajednička je ocjena učesnika sastanka da civilno društvo treba igrati ključnu ulogu u kreiranju tokova, kroz različite aktivnosti i nastojanja da se BiH približi evropskim integracijama.