Odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu-Slučaj Đukić

Europski sud za ljudska prava u Strasburu je 19. juna 2012 godine jednoglasno donio presudu u slučaju Đukić, zastupan od strane Vaša Prava BiH, protiv Bosne i Hercegovine (ap. br. 4543/09) u korist gospodina Đukića, gdje je ustanovljena povreda čl. 1 st. 1 prvog prokola Europske konvencije, odnosno, tužiteljevo pravo na mirno uživanje imovine, te povreda čl. 6 Europske konvencije (pravo na pravično suđenje). Dodatno, tužitelju je dosuđena i naknada troškova na ime nenovčane štete.

Korisnik Udruženja Vaša prava BiH, g. Đukić je prije rata bio nosilac stanarskog prava u Bosanskoj Krupi po osnovu socijalnog stanovanja u zgradi koja je devastirana tokom rata.

Nadležni organ za upravu je zanemario sudski zahtjev za povrat u prijašnje strane  te je tužitelj u martu 2006. godine  podnio zahtjev za izvršenje, ali je sud odbio donijeti rješenje o izvršenju, navodeći da presuda od 23. marta 2006 nije sadržavala nikakvu indikaciju o lokaciji i površini zamjenskog stana. Ova presuda je podržana od strane Kantonalnog suda u Bihaću 20. decembra 2006. godine.

16. marta 2007. godine, tužitelj je podnio žalbu Ustavnom sudu BiH radi neizvršenja presude od 25. marta 2005. godine, gdje je Ustavni sud u junu 2008. godine podržao presude nižih sudova.

U januaru 2009. godine, gosp. Đukić se žalio Europskom sudu za povredu prava na imovinu, radi neizvršenja presude domaćeg općinskog suda od 25. marta 2005. godine donesene u njegovu korist, gdje je Općinski sud u Bosansko Krupi dosudio tužiocu zamjenski stan jer je njegovo stanarsko pravo potvrđeno od nadležnog organa uprave.