Seminar o trgovini ljudima

U Sarajevu je u petak, 20.04.2007., u organizaciji udruženja Vaša Prava BiH održan seminar na temu Pravna pomoć za žrtve trgovine ljudima.

Kako na najbolji način pravno pomoći žrtvama trgovine ljudima govorili su Edin Vranj, načelnik Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala federalnog MUP-a, Hajrija Muftić-Hadžiomerović, federlana tužiteljica, Žarko Radovanović, sudija Suda BiH i Nedžmija Kukričar, menadžer regije Centar.

Poseban fokus seminara je bio usmjeren na instrumente zaštite žrtve trgovine ljudima u okviru domaćih i međunarodnih pravnih standarda, kao i ulozi domaćih pravnika u postupku zaštite žrtava trgovine ljudima.

Jedan od zaključaka seminara je neophodna saradnja i koordinacija vladinog i nevladinog sektora i službi za sprovođenje zakona. Istovremeno, izražena je zabrinutost jer je u posljednje vrijeme primjećeno nekoliko slučajeva gdje je BiH evidentirana kao zemlja porijekla žrtve trgovine ljudima.

Projekat pružanja besplatne pravne pomoći ovim kategorijama korisnika, finansiran od strane USAID-a, kroz implementirajućeg partnera, organizaciju IOM, nastoji kvalitetno odgovoriti na pitanja u vezi sa ovom kategorijom i postavljene zadatke u skladu sa propisima.