Zagovaranje je moguće rješenje

Sarajevo – Udruženje Vaša prava BiH i PILI (Public Interest Law Institute) su 3. i 4. maja održali seminar čiji je cilj bio proširiti znanja o diskriminaciji te podizanju svijesti javnosti o postojanju diskriminacije i jačanju kapaciteta VPBiH u zagovaranju refomi i izmjeni legislative koja sadrži diskriminatorske odredbe.

Učesnici seminara bili su pravnici i pravni asistenti Udruženja Vaša prava BiH kao i predstavnici drugih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Iskustva i savjete iz evropskih i svjetskih pravnih standarda o razvijanju strategija zagovaranja, njihovih učinaka i evaluacija, sa prisutnima su razmijenili Dan Manning iz Organizacije Pravne usluge iz Bostona, Niels-Erik Hansen iz Dokumentacionog i savjetodavnog centra za rasnu diskriminaciju i Snježana Bokulić iz Grupe za prava manjina.

Predstavnik Udruženja Vaša prava BiH je na seminaru prezentirao analizu zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini koji u sebi sadrže diskriminatorske i/ili izričite anti-diskriminatorske odredbe.

Detaljna analiza svih navedenih zakona ukazala je na postojanje diskriminacije i potrebu izmjene postojećeg zakonodavstva u cilju eliminacije diskriminatornih odredbi.

Drugog dana seminara, učesnici su u radnim grupama razmatrali i odabrali konkretne oblasti za zagovaranje, definisali i adresirali ciljeve aktivnosti, te nakon evaluacije internog i eksternog konteksta kampanje radili na identifikaciji relevantnih aktera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *