Segregacije djece u obrazovanju – praksa protivna demokratskom društvu, principima humanosti i civilizacijskim tekovinama.