Bogato iskustvo pretočeno u pravnu praksu za studente

Udruženje Vaša prava BiH dodijelilo certifikate drugoj generaciji polaznika Pravne klinike za prava izbjeglica

BOGATO ISKUSTVO PRETOČENO U PRAVNU PRAKSU ZA STUDENTE

Studenti stekli i teoretsko i praktično znanje o primjeni međunarodnih i domaćih instrumenata zaštite ljudskih prava

Mostar, 16.05.2007. – U prostorijama Udruženja Vaša prava BiH u Mostaru danas su svečano dodjeljeni certifikati studentima Pravnih fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i Sveučilišta u Mostaru koji su uspješno završili program Klinike za  pravo izbjeglica. Radi se o deset (10) studenata sa oba pravna fakulteta. Kliniku su zajednički organizirali UNHCR – Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice i Udruženje Vaša prava BiH.

Certifikate je studentima uručio Ahmet Salčin, menadžer regije Jug Udruženja Vaša prava BiH. Govoreći na svečanoj dodjeli g. Salčin je istakao: „Vaša prava BiH u saradnji sa UNHCR-om su uspješno realizirali aktivnosti koje se odnose na Kliniku za prava izbjeglica. Udruženje“Vaša prava BiH“ je ponosno  na ovaj rad i nadamp se da smo uspjeli doprinijeti  boljoj edukaciji mladih studenata iz oblasti azila, te poboljšati i  razviti  kapacitete mladih koji će u budućnosti nositi pravni sistem i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini.!“.

Mujkanović Almir sa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić naglasio je da je ovo za njega veliko iskustvo o tome kako pravo funkcionira u praksi, te kako praktično izgleda rad sa korisnicima na terenu!“ Kolegica sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  Jelena Brekalo je dodala: „Ovakav rad i praksa približava kategorije tražitelja azila, izbjeglice i osobe pod privremenim prihvatom nama studentima, i pomaže nam da bolje razumijemo njihove probleme. Sigurna sam da će mi iskustvo stečeno na ovoj Klinici koristiti u budućnosti!“

Program je bio podijeljen u pet (5) dijelova u kojima se posebna pažnja posvećuje upoznavanju sa misijom VPBiH, međunarodnim, domaćim i evropskim pravnim okvirom koji regulira oblast izbjegličkog prava, te studijska posjeta prihvatnom centru Salakovac gdje su smještene izbjeglice, tražitelji azila i osobe pod privremenom zaštitom. Također, posebna pažnja bila je posvećena studijama hipotetičnih slučajeva čime su studenti bili u prilici stečeno znanje primijeniti, a na kraju su ga i testirali završnim testom.