Udruženje „Vaša prava BiH“ prezentiralo svoj rad Komisiji za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine