Stambeno zbrinjavanje bivših korisnika stanova u društvenom vlasništvu na i izvan područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske

V  A  Ž  N  O

Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje IZVAN PPDS-a je produžen i traje do 30.4.2012. godine.

Za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

NA PPDS-u nema utvrđenog krajnjeg roka

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA,

ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Uprava za područja posebne državne skrbi

Radnička cesta 22/I

10 000 Zagreb, Hrvatska

tel.:   + 385 1 6 172 500

fax.:  + 385 1 6 184 708

Dodatne informacije potencijalni podnositelji zahtjeva mogu dobiti na telefon

Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva: +385 1 6172 500,

te putem elektroničke pošte na e-mail adresu: povratak@mrrsvg.hr

[Download not found]