Nacionalna konferencija: “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti”

Sarajevo, 4.12.2008. – Nacionalna konferencija “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti” održat će se 5. decembra 2008. godine u Sarajevu. Konferencija je dio projekta Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u Bosni i Hercegovini” koji implementira Udruženje Vaša prava BiH u partnerstvu sa Public Interested Law Institute (PILI) a u sklopu programa Evropske inicijative za demokraciju i ljudska prava Evropske Komisije.

Cilj Konferencije je pružanje osnove za konstruktivni dialog o antidiskriminacijskim pravnim reformama koje je inicirala Vijeće ministara BiH, te prezentiranje različitih pogleda kao podršku inicijativama za reformu. Ova Konferencija će okupiti vladine službenike iz državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI), Ministarstva pravde, Ombudsmene, predstavnike pravosuđa i organizacija civilnog društva kao i drugih partnera projekta, uključujući međunarodne i donatorske organizacije koje podržavaju aktivnosti u borbi protiv diskriminacije u BiH. Teme će obuhvatiti diskusiju o Nacrtu Zakona o zabrani diskriminacije kojeg će prezentirati predstavnici radne grupe MLJPI; stručne analize zakona; procjenu evropskih i međunarodnih standarda o anti-diskriminaciji i njihovo ugrađivanje u legislativu Bosne i Hercegovine kao i poredbena iskustva iz drugih država.

Udruženje „Vaša prava BiH“ sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, je najveća organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć i jedna je od najvećih nevladinih organizacija u regionu. Cilj Udruženja „Vaša prava BiH“ je podrška vladavini prava,  zaštita ljudskih prava kroz pružanje besplatne pravne pomoći i informacija ugroženim grupama, žrtvama diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava.

Public Interest Law Institute radi ruku pod ruku sa pravnicima i aktivistima širom svijeta u cilju izgradnje društava zasnovanih na vladavini prava u kojima će se poštivati prava.  PILI je osnovan na Univerzitetu u Kolumiji 1997. godine, a sada sjedište ima u Budimpešti, Mađarska. Misija PILI-ja je poticanje zagovaranja javnog interesa širom svijeta i izgradnja institucija neophodnih da se ono održi. Osim sjedišta u Budimpešti PILI sprovodi svoje aktivnosti i iz kancelarija u New Yorku, Moskvi, Beogradu i Pekingu.

Konferencija će se održati 5. decembra 2008. godine u hotelu Holiday Inn u Sarajevu. Za više informacija o Projektu i Konferenciji molimo kontaktirajte gospodina Vujanović Dragana, Službenika za projekat putem telefona +387 52 241 290 ili putem elektronske pošte.