Osnovana Mreža pružaoca besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 24.01.2012.godine osnovana Mreža pružaoca besplatne pravne pomoći u BiH, zajedničkim potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju između 11 organizacija koje besplatnu pravnu pomoć pružaju širom Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući podršci UNDP-a kroz projekat „Pristup pravdi – Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost“, koji finansiraju UN Biro za prevenciju kriza i oporavak, Vlada Švajcarske i UNDP, učinjen je prvi veliki korak ka organiziranom multi-institucionalnom pristupu razmatranju pitanja od zajedničkog interesa svih pružaoca besplatne pravne pomoći.

Sporazum su potpisali: “Udruženje Vaša prava BiH”[1], Centar za pružanje pravne pomoći Republike Srpske, Kancelarija za pravnu pomoć Brčko Distrikta, Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla, Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Zenica, Županijski Zavod za pružanje pravne pomoći Odžak, Županijski Zavod za pružanje pravne pomoći Široki Brijeg, Centar informativno-pravne pomoći Zvornik, Centar za ljudska prava Mostar, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica i Fondacija lokalne demokratije.

Formiranje Mreže predstavlja izraz zajedničkog interesa i spremnosti potpisnika Sporazuma, da putem razmjene i usaglašavanja stručnih mišljenja, stavova i inicijativa pruže svoj doprinos u promovisanju, primjeni i razvoju standarda u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći. Osnovni cilj Mreže je osiguranje efikasnog pružanja usluga i prava na besplatnu pravnu pomoć svim građanima na jednakim osnovama, naročito siromašnim građanima i drugim ugroženim kategorijama stanovništva, što je zapravo jedan od ključnih ciljeva sveukupne Strategije reforme sektora pravde u BiH (usvojene 2008.) i pitanje koje je uključeno u listu pitanja strukturalnog dijaloga koji se vodi pod okriljem Europske komisije u BiH.


[1] Udruženje „Vaša prava BiH“ pruža besplatnu pravnu pomoć različitim kategorijama ugroženog stanovništva u BiH, a djeluje kao mreža kancelarija u Bosanskom Petrovcu, Prijedoru, Banja Luci, Tuzli, Goraždu, Srebrenici, Trebinju, Mostaru i Sarajevu.