Šta drugi misle o nama – iz ugla američkog pravnog stručnjaka

Autor teksta je Dan Manning  koji je direktor za strateško parničenje u Greater Boston Legal Services. Gospodin Manning se bavi pravnim zagovaranjem preko 35 godina, dok je u posljednjih 10 godina aktivno uključen u poboljšanje položaja pojedinaca sa invaliditetom.

Kroz dugogodišnju saradnju, gospodin Manning se odlučio da objavi članak o Udruženju „Vaša prava BiH“ koje je kroz neposredan rad doživio kao izuzetno bitnu i vrlo profesionalnu organizaciju. Koristimo ovu priliku da mu se zahvalimo za njegov nesebičan doprinos u jačanju pravne komponete Udruženja svih ovih godina. Članak možete skinuti sa linka :