PRESUDA KOJA DOKAZUJE DISKRIMINACIJU KAO PRESEDAN U SUDSKOJ PRAKSI U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

DISKRIMINACIJA DJECE SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM – PRESUDA KOJA DOKAZUJE DISKRIMINACIJU KAO PRESEDAN U SUDSKOJ PRAKSI U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

Prije nekoliko godina započela je borba za jednakost malog dječaka iz Mostara. Ustvari, njegova borba nije bila ništa drugo do želje da zajedno sa svojim vršnjacima ide u školu, a da ga se ne posmatra nista drugačije zbog toga što je osoba sa intelektualnim invaliditetom.

Od početka školovanja malog dječaka E.B., njegovi roditelji su nastojali da mu omoguće najbolje školovanje, s obzirom na posebne potrebe djeteta, ali nažalost malog dječaka E.B., nije mu bilo omogućeno da nastavi redovno školovanje u skladu sa odredbama Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a kao i Pravilnika  o odgoju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama HNK.

Malodobni E.B. je samo jedno od mnoge djece koja su mu slična, koja u procesu inkluzivnog obrazovanja trebaju pomoć – asistenta. Ono što je bitno naglasiti je činjenica da dok je E.B. bio osiguran asistent na nastavi zabilježen je značajan napredak koji se ogledao u uspjehu u školi, samopouzdanju, ali se i zdravstveno stanje popravilo i bilo je puno stabilnije.

Iako su svi zaključci stručnjaka u konkretnom slučaju jasno ukazivali da malodobni E.B. nije za specijalne škole iz razloga što je dokazano da je značajno napredovao za vrijeme nastave uz prisustvo asistenta, odgovor roditeljima malog E.B. je godinama bio da je potrebno izvršiti kategorizaciju djeteta, poslati ga u specijalnu školu, a posebno da ne postoji mogućnost da se angažuje asistent za rad sa malim E.B. zbog toga što bi plaćanje asistenta zahtjevalo finansijska sredstva.

Nažalost, da bi se dobila ova bitka bilo je potrebno mnogo vremena, trebalo je pokrenuti mnogo postupaka i na kraju podnijeti tužbu radi diskriminacije.

Udruženje „Vaša prava BiH“ je, kao i u mnogim stvarima ranije, učinilo pionirski korak i u ovom predmetu pokrenulo postupak radi dokazivanja diskriminacije. Bez podrške, prije dvije godine, kada mnogi nisu vjerovali ili smatrali da se radi o diskriminaciji djece sa posebnim potrebama u obrazovanju, pokrenuli smo postupak pred Općinskim sudom u Mostaru.

Bila je ovo prva tužba podnesena u skladu sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. Prvostepenom odlukom sud je u cijelosti usvojio tužbeni zahtjev i utvrdio da je tuženo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK diskriminisalo malog E.B. na način da je povrijedio njegovo pravo na jednako postupanje u procesu obrazovanja, propustivši da u nastavno obrazovnom procesu preduzme mjere inkluzije malog E.B. kao osobe sa posebnim potrebama utvrđene zakonom, te je sud nalažio ministarstvu da preduzme neophodne i zakonom predviđene korake i radnje s ciljem da se prestane sa daljim kršenjem prava malog E.B. na jednako postupanje u obrazovanju, kao i da omogući E.B. dalje školovanje po posebnom nastavnom programu prilagođenom njegovim individualnim potrebama uz obezbjeđivanje podrške posebnog stručnog tima i učešće asistenta koji će biti prisutni za vrijeme redovne nastave sve dok traju posebne obrazovne potrebe tužitelja.

Nakon žalbenog postupka Kantonalni sud u Mostaru je potvrdio prvostepenu presudu. Ovo je postala presuda koja je presedan u sudskoj praksi i prva presuda u predmetu diskriminacije u BiH.

Treba naglasiti da najveća zasluga pripada roditeljima ovog djeteta, koji su svojom upornošću razbili predrasude i dokazali da su djeci najbolji prijatelji njihovi roditelji.

Nažalost, pred nama je još mnogo puta ostalo za preči prije nego se kao društvo riješimo nekih starih shvatanja i odnosa spram drugih i drugačijih. Drugi i drugačiji nisu ništa manje vrijedni i zaslužuju da uživaju makar jednaka prava i slobode.