The latest news

(Bosanski) Osigurana lica FZO RS-od aprila jednostavnije ostvarivanje prava na rehabilitaciju

Sorry, this entry is only available in Bosanski.

(Bosanski) Uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Vrapčići i Rodoč

(Bosanski) Obavještavamo vas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine...

(Bosanski) Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli

(Bosanski) Podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa –...

(Bosanski) Općina Čapljina-Ažuriranje podataka

Sorry, this entry is only available in Bosanski.

Informative assistance

Final workshop on legal position and access to justice for woman in BiH

inal workshop on project „ Strengthening of judical and administrative response to women`s rights and freedoms in BiH“...

Memorandum o saradnji Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženja “Vaša prava BiH”

(Bosanski) Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženje “Vaša prava BiH” su zaključili Memorandum o saradnji,...

Javna rasprava na podzakonske propise koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH

(Bosanski) Dana 07.05. i 14.05.2012. godine u organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a uz podršku UNHCR-a, u...

Diskriminacija: SLUČAJ SESTRE JANJE MARTINE KATOVIĆ

(Bosanski) Avgusta 2008. u Glamoču je bio raspisan konkurs za direktora/direktoricu vrtića “Leptirić”. Jedina osoba koja je tada...

THROUGH LITIGATION TOWARDS CHANGES

(Bosanski) U oktobru 2009.godine Udruženje Vaša prava BiH“ je potpisalo projekat sa OSI Fond otvoreno društvo Bosne i...

Legal Aid

(Bosanski) Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli

(Bosanski) Podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stanova po modelu socijalnog stanovanja je pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja  a raseljenim osobama u FBiH na raspolaganju je  u vidu: