Rodno zasnovano nasilje

Neophodna je kontinuirana edukacija profesionalaca na temu nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama se svakodnevno dešava a u posljednje vrijeme su sve učestaliji pokušaji ubistva ili ubistva žena od strane njihovih partnera. Zbog straha, stida i cijelog niza drugih razloga žene se teško odlučuju da prijave nasilnika. Onog momenta kada skupe hrabrost i odluče se obratiti za pomoć zaslužuju da budu saslušane sa punim uvažavanjem i poštovanjem. Najčešće prvi ulaz u sistem, odnosno prve osobe kojima se žene obraćaju su policijski službenici.

Seksualni napadi na djevojčice sve učestaliji

Seksualno nasilje je usmjereno na fizički, psihički i moralni integritet ličnosti. Seksualnim nasiljem se zadire u tjelesni integritet u seksualnoj sferi, dijelu najveće privatnosti osobe, što dovodi do toga da je ova vrsta nasilja pod velikim tabuom. Seksualno nasilje ostavlja velike posljedice na fizičko i emocionalno zdravlje svih preživjelih a posebno djece.

Ekonomsko nasilje  

Preko 90% vijesti koje se odnose na nasilje nad ženama i porodično nasilje, objavljenih u  medijima, govore o slučajevima fizičkog nasilja, pokušaju ubistva i ubistvu. Mali broj objava se odnosi na psihičko nasilje dok se o ekonomskom gotovo i ne govori.

Nasilje nije privatna stvar

Na nasilje u partnerskim vezama se obično gleda kao na privatnu stvar i mnogi su mišljenja da se ne treba „miješati“ u odnos dvije osobe i kada on eskalira grubim fizičkim zlostavljanjem.