Podrška Evropske unije programu besplatne pravne pomoći u BiH

Rad Udruženja Vaša prava BiH je finansijski podržala Evropska unija u okviru AENEAS programa, dvogodišnjim ugovorom u vrijednosti od 616.562,98€ odnosno 1.205.892,37 KM. Projekat “Jačanje zaštite tražitelja azila, izbjeglica,... Read more »

Organi uprave ne obavljaju svoj posao u interesu građana

Udruženje Vaša prava BiH (VPBiH) objavilo je pravnu analizu o stanju (ne)uplate doprinosa u BiH i posljedicama koje iz toga proizlaze. Analizirani su zakoni iz ove oblasti,... Read more »

Država se ne koristi raspoloživim mehanizmima da zaštiti prava radnika

Udruženje Vaša prava BiH objavilo je analizu stanja u oblasti prava iz radnog odnosa u BiH. Među osnovnim zaključcima iz analize navodi se činjenica da su važeći propisi u... Read more »