Poziv na javnu raspravu

Udruženje "Vaša prava BiH" organizuju Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 06.06.2011. godine, ponedjeljak u 12 sati na temu: "Plaćanje doprinosa nadležnim fondovima/zavodima-preduslov... Read more »

Nove internet stranice

Vaša prava BiH has updated design and contents of its Web page. For access to the old contents and article archives please ovdje Read more »

Do 31. marta 2006. revizija statusa raseljenih lica

Na osnovu dogovora nadležnih organa (Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica FBiH, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS i Brčko Distrikta... Read more »