Ustavni Sud BiH utvrdio povredu prava na pravično suđenje

Udruženju Vaša prava BIH , kancelariji Banja Luka, 2009god., obratila se korisnica sa zahtjevom da joj se pravno pomogne , kako bi ostvarila pravo na otpremninu, iz razloga što... Read more »

Europe should not fear migrants

"It is high time for European states to consider a different take on migration, one of rational management that would fully respect the civil, political and social rights of... Read more »

Vaša prava BiH na godišnjim konsultacijama UNHCR-sa NVO

Godišnje konsultacije UNHCR-a sa organizacijama civilnog društva održale su se od 28. do 30. juna 2011. godine u Međunarodnom kongresnom centru u Ženevi, Švajcarska. Vaša prava BiH su po... Read more »