Vaša prava BiH podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu BiH

Udruženje '' Vaša prava BiH '' su u protekla dva mjeseca podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za one tražitelje azila kojima je bilo ograničeno kretanje,... Read more »

AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je usvojilo zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja '' Vaša prava BiH'' i ukinulo presudu Suda BiH br. S1 3 U 001818 10 U... Read more »

Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava

POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA Ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Bosna i Her-cegovina se obavezala da će obezbijediti punu primjenu odredaba ovog... Read more »