(Bosanski) Stanje sa migrantima u Velikoj Kladuši-posjeta UNHCR-a i Vaših prava BiH

(Bosanski) Trenutna situacija po pitanju boravka migranata sa područja Bliskog Istoka u Velikoj Kladuši, bila je povod posjete Velikoj Kladuši predstavnika UNHCR-a i Udruženja „Vaša prava BiH“. Read more »

VPBiH na konferenciji: „Pitanja azila i readmisije u Srbiji”

U Beogradu je krajem januara 2013. godine održana konferencija pod nazivom „Pitanja azila i readmisije u Srbiji – u kontekstu EU integracija i izgradnje zajedničkih evropskih migracionih politika”. Read more »

Restrictions on defenders of migrants’ rights should stop

Strasbourg, 19/12/2012 - Defamation, threats, verbal and physical attacks, administrative sanctions and judicial harassment are used to deter human rights defenders from working with migrants and from combating the... Read more »

On the Occasion of World Refugee Day UNHCR Shares Reflections from Key Stakeholders in BiH

On the Occasion of World Refugee Day UNHCR Shares Reflections from Key Stakeholders in BiH Read more »

The Refugee Law Clinics Completed

Read more »

Vasa prava BiH: Assistance to the presons under international protection

(Bosanski) Udruga ''Vaša prava BiH'' od 2004 godine pruža pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom (tražiteljima azila, priznatim izbjeglicama i osobama pod subsidijarnom zaštitom i osobama koje uživaju privremeni... Read more »