Objavljivanje imena osoba u izolaciji uzrokovat će više štete od koristi

Sarajevo, 23.3.2020. godine  Saopštenje: Objavljivanje imena osoba u izolaciji uzrokovat će više štete od koristi Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine osuđuje naredbu Štaba civilne zaštite Kantona... Read more »

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) je osnovana 1974 kao odgovor na potrebu za saradnjom među državama sa ciljem da se osiguraju prava i zaštita izbjeglica u... Read more »

Europska mreža za lica bez državljanstva (ENS)

Osnovana 2012, Europska mreža za lica bez državljanstva (ENS) je otvorena mreža organizacija koje imaju aktivan interes za zaštitu prava lica bez državljanstva. Pročitajte više o ENS-u… Read more »

Mreža pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN)

Nevladine organizacije  Vasa Prava BiH (BiH), Praxis (Srbija), Civil Rights Programme (Kosovo), Pravni centar (Crna Gora), Udruženje mladih pravnika (Makedonija) i Informativno-pravni centar (Hrvatska) su potpisali memorandum o osnivanju... Read more »