Workshop: “Defending Human Rights through Strategic Litigation”

(Bosanski) Kao dio projekta Odbrana ljudskih prava kroz strateško parničenje, koje podržava češko Ministarstvo spoljnih poslova, Projekat za promovisanje tranzicije 2012., dana 31.10. i 01.11.2012. u Banjaluci održana je... Read more »

Sastanak sa članovima COWEB (Radna Grupa za region Zapadnog Balkana )

(Bosanski) U Sarajevu je 27. Septembra 2012.godine u zgradi Delegacije Evropske komisije upriličen razgovor predstvanika nevladinog sektora i organizacija civilnog drustva iz BiH sa članovima COWEB (Radna Grupa za... Read more »

Odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu-Slučaj Đukić

(Bosanski) Europski sud za ljudska prava u Strasburu je 19. juna 2012 godine jednoglasno donio presudu u slučaju Đukić, zastupan od strane Vaša Prava BiH, protiv Bosne i Hercegovine... Read more »