TV debate : All together under one roof on TV1

(Bosanski) TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Read more »

“Reducing workplace exploitation and increasing labour rights protection in Bosnia and Herzegovina”

(Bosanski) Cilj projekta je da se ojačaju prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti, na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite... Read more »

The European Court of Human Rights established violation of rights of people deprived of legal capacity

(Bosanski) Evropski suda za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite. Read more »

Conference and presentation of the Analyses on the Free Legal Aid in BiH

(Bosanski) 22. juna 2015.godine, u hotelu Bristol Sarajevo, održana je konferencija i prezentacija Analize stanja u oblasti besplatne pravne pomoći, čiji cilj je da ponudi budući pravac djelovanje... Read more »

Final workshop on legal position and access to justice for woman in BiH

inal workshop on project „ Strengthening of judical and administrative response to women`s rights and freedoms in BiH“ conducted by Association „Vaša prava BiH“ with support of the Canada... Read more »

Research on the position of woman in BiH

(Bosanski) Anketni upitnik koji možete preuzeti, dio je istraživanja koje ima za cilj promociju i unaprijeđenje zaštite prava žena u BiH. Read more »