Savjet Europe u suradnji sa OSCE ODIHR organizirao je dvodnevnu regionalnu radionicu o slučajevima Trgovine ljudima u Južnoj Europi.

Savjet Europe u suradnji sa OSCE ODIHR organizirao je dvodnevnu regionalnu radionicu o slučajevima Trgovine ljudima u Južnoj Europi. Read more »

Učešće VPBIH u monitoring timovima za borbu protiv trgovine ljudima i Twinning projektu

U toku mjeseca decembra u organizaciji Ministarstva sigurnosti BIH - Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima i NVO Emaus, vođene su pojačane aktivnosti u radu ranije formiranih Monitoring timova... Read more »