The Third Conference of BiH Ministers of Justice, the Chairman of the BiH High Judicial and Prosecutorial Council and the Judicial Commission of the Brčko District of BiH has been held.

The Third Conference of BiH Ministers of Justice, the Chairman of the BiH High Judicial and Prosecutorial Council and the Judicial Commission of the Brčko District of BiH has... Read more »

Rule of Law and Access to Justice in BiH-Conference Summary

On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to... Read more »

Conference and presentation of the Analyses on the Free Legal Aid in BiH

(Bosanski) 22. juna 2015.godine, u hotelu Bristol Sarajevo, održana je konferencija i prezentacija Analize stanja u oblasti besplatne pravne pomoći, čiji cilj je da ponudi budući pravac djelovanje... Read more »

ZA ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U BiH

Treba naglasiti da je pristup pravdi fundamentalno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom BiH i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. To je esencijalni dio funkcionirajućeg sistema vođenog vladavinom prava. Jedan... Read more »

9. Konferencija ministara pravde u BiH

U Sarajevu je dana, 05.02.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije... Read more »

The British Embassy in Sarajevo supported the project: “Towards transparent policy development and delivery of justice in BiH”

The British Embassy in Sarajevo has supported the project of the Association Vasa prava BiH: “Towards transparent policy development and delivery of justice in BiH". The... Read more »