Diskriminacija: SLUČAJ SESTRE JANJE MARTINE KATOVIĆ

(Bosanski) Avgusta 2008. u Glamoču je bio raspisan konkurs za direktora/direktoricu vrtića “Leptirić”. Jedina osoba koja je tada ispunjavala sve uslove predviđene konkursom, ali i jedina osoba koja se... Read more »

THROUGH LITIGATION TOWARDS CHANGES

(Bosanski) U oktobru 2009.godine Udruženje Vaša prava BiH“ je potpisalo projekat sa OSI Fond otvoreno društvo Bosne i Herzegovine pod nazivom „Sprječavanje diskriminacije strateškim parničenjem – bh antidiskriminacioni tim“.... Read more »

Javna rasprava u Mostaru, Hotel Bristol,31.10.2011.godine- „Borba protiv diskriminacije – sadašnje stanje i izazovi u BiH“

The article is not available in English language. Read more »