Segregacije djece u obrazovanju – praksa protivna demokratskom društvu, principima humanosti i civilizacijskim tekovinama.

(Bosanski) Sud je presudio – diskriminacija!!! Udruženje „Vaša prava BiH“ Sarajevo se, nakon analize faktičkog i pravnog stanja, odlučilo da podnese kolektivnu tužbu nadležnom sudu u Mostaru radi... Read more »

U POVODU SVJETSKOG DANA ROMA

(Bosanski) Romi spadaju među najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Pored siromaštva, koje je učinilo da romska populacija u Bosni i Hercegovini bude naročito ugrožena, tome treba dodati problem... Read more »

Udruženje „Vaša prava BiH“ prezentiralo svoj rad Komisiji za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

(Bosanski) U utorak, 20.03.2012.godine održana je tematskoj sjednica i nastavak 6. sjednice Komisije za Ijudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Read more »