(Bosanski) Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli

(Bosanski) Podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stanova po modelu socijalnog stanovanja je pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja  a... Read more »

Odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu-Slučaj Đukić

(Bosanski) Europski sud za ljudska prava u Strasburu je 19. juna 2012 godine jednoglasno donio presudu u slučaju Đukić, zastupan od strane Vaša Prava BiH, protiv Bosne i Hercegovine... Read more »

Okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika”-19.04.2012. godine

(Bosanski) Udruženje „Vaša prava BiH“ je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ) dana 19. 04. 2012. godine u Hotelu Hollywood održalo okrugli sto na temu... Read more »

Vasa prava BiH in daily newspapers “Dnevni avaz”

Excerpt from the daily newspapers "Dnevni avaz" from 21st April, 2011. Read more »

„No Coal for Displaced Persons …“

At its regular session in August 2010, the Tuzla Canton (TC) Government approved the funding in the amount of more than KM 200.000 for coal purchase intended for the... Read more »

Visits to the Collective Centre Gronja Kolonija in Jablanica

The Mobile Team of Association 'Vaša prava BiH' Mostar, consisting of the lawyers providing free legal aid, visited the Municipality Jablanica and Collective Centre Gornja Kolonija on 15 February... Read more »