The Refugee Law Clinics Completed

Read more »

Call for a public discussion

(Bosanski) Udruženje "Vaša prava BiH" organizuju Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 06.06.2011. godine, ponedjeljak u 12 sati na temu: "Plaćanje doprinosa nadležnim... Read more »

Activities of the Working Group for the preparation of the Draft Law on Free Legal Aid in BiH

(Bosanski) U skladu sa programom rada za 2011.godinu, Ministarstvo pravde BiH (MP) pokrenulo je proceduru za usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BIH u oktobru 2011.godine. U cilju... Read more »