Okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika”-19.04.2012. godine

(Bosanski) Udruženje „Vaša prava BiH“ je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ) dana 19. 04. 2012. godine u Hotelu Hollywood održalo okrugli sto na temu... Read more »

„Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

(Bosanski) S ciljem da se obezbjedi pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama u bh. društvu, Udruženje „Vaša prava BiH“ je započelo sa realizacijom projekta koji kroz Mikro kreditni... Read more »

Open Letter Regarding the Draft Law on Free Legal Aid in BiH-NGO exclusion concern

the article is not available in English language. Read more »