First working meeting about the next stage of the Project ‘Western Balkans Civil Society Development Network’ in Ečka from 16 to 18 March 2011

First working meeting about the next stage of the Project 'Western Balkans Civil Society Development Network' in Ečka from 16 to 18 March 2011 organised by the OSCE Mission... Read more »

INFORMACIJA O ANKETI O POTREBAMA BIVŠIH NOSILACA STANARSKOG PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

(Bosanski) Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske sprovodi anketu o potrebama bivših nosilaca stanarskog prava iz Republike Hrvatske, koji borave u Bosni i Hercegovini.ticle Read more »

POZIV NA JAVNU RASPRAVU:„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

(Bosanski) Udruženje „Vaša prava BiH“ organizuje Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 17.03.2011.godine, četvrtak, sa početkom u 12:00 sati na temu: ... Read more »