Javni pozivi za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika

Mistarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI) objavilo saopštenje u kome obavještava sve građane Bosne i Hercegovine u oba entiteta koji imaju status povratnika da su u toku tri javna... Read more »

Općinski sud u Lukavac- pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige

Javnom objavom Općinskog suda u Lukavcu je dana 16.2.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige za sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Bistarac, Poljice 1, Poljice... Read more »

Razmjena iskustava i dobre prakse u području antidiskriminacije

Danas smo u Sarajevu sa kolegama/icama pravnicima/ama razgovarali o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH fukusirajući se na odredbe izmjena i dopuna ovog Zakona usvojenih 2016. godine. Sarajevski otvoreni... Read more »